ธรรมราชา

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2547

 

 

ในอาณาจักรของราชาผู้ทรงมีเมตตา และทรงดำรงธรรม

ผู้คนย่อมอยู่กันอย่างเป็นสุข

เหมือนอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งมีร่มเงาเย็นสบาย

 

อุมมาทันตีชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร