ผู้มีปัญญา

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2549

 

 

“ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน

มีความสำรวม และมีความข่มใจ

ผู้นั้นแล ชื่อว่า ผู้มีปัญญา

หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า เถระ”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร