ผู้อกตัญญู

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2548

 

 

ผู้มี(มารดา) บิดา เลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้

ไม่บำรุง(มารดา) บิดา

ประพฤติผิดใน(มารดา) บิดา ย่อมเข้าถึงนรก


 

ขุ. ชา. สตฺตติ. ๒๘/๖๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร