นักปราชญ์

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2547

 

ถึงคราวลำบาก ก็ทนลำบากได้
ไม่ย่อท้อต่อควมลำบาก
ผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์
ย่อมได้รับความสุข
ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบาก

 

อินทรียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐๒

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร