เวลา

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2547

 

กาลเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวง
รวมทั้งตัวมันเองด้วย

 

มูลปริยายชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๔๐

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร