ให้อย่างไรได้อย่างนั้น

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2549

 

 

คนใดมีใจผ่องใส ให้ข้าวด้วยศรัทธา

คนนั้นย่อมได้ข้าว ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้าเหมือนกัน

 

สํ. ส. ๑๕/๘๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร