ภัยของสัตว์โลก

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2549

 

 

ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอน
เหมือนภัยของผลไม้สุก
ย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร