ตัวคนเดียว

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2547

 

 

คนเราเมื่อตาย ก็ไปคนเดียว
เมื่อเกิด ก็มาคนเดียว
ส่วนการอยู่ร่วมกันของส่ำสัตว์นี้
เป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเอง

 

ทสรถชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๒๐

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร