ความลับ

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2546

 

 

ความลับ ไม่ควรเปิดเผยความลับ
ควรรักษาไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์
ความลับที่ผู้รู้แจ่มแจ้งแพร่งพรายออกไป
ไม่เป็นผลดีเลย

 

ปัญจปัณฑิตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๕๐