ผู้ไม่ประมาท

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2548

 

 

ผู้ใดละมานะ มีตนตั้งมั่นดีแล้ว

มีใจดี หลุดพ้นในที่ทั้งปวง อยู่ในป่าคนเดียว

เป็นผู้ไม่ประมาท ผู้นั้นพึงข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยู


สํ. ส. ๑๕/๖