ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 

พุทธภาษิตสอนใจ

         ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

        ความสำเร็จ ต้องใช้ความพยายาม และต้องสร้างความเชื่อมั่น ในตัวเอง เพื่อให้กำลังใจตัวเองก่อน อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ ต้องคิดว่าเราทำได้ เราต้องตั้งความหวัง และทำความหวังนั้น ให้เป็นความจริง อย่าเกียจคร้าน อย่านั่งรอคอยโชควาสนา จากใคร โชควาสนาอยู่ที่ตัวของเราเอง เริ่มทำเมื่อไร ความสำเร็จก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ดังมีบทกลอนบทหนึ่ง กล่าวไว้ว่า

  เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุด
  มิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาดหมาย
  หวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลาย
  ปราชญ์ทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ

 

         สังเกตุได้ว่า คนที่มีความขยัน จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น ในตัวเอง ทำด้วยตนเอง ต่างจากคนขี้เกียจ จะคอยพึ่งแต่คนอื่น จะคอยแต่โชควาสนา ไม่มีใครอยากช่วย และสนับสนุนคนขี้เกียจ

        ดังนั้น เกิดเป็นคนอย่าขี้เกียจ อยากรวยก็ต้องขยันทำงาน ได้เงินมาก็ต้องรู้จักเก็บ ไม่ใช่ใช้หมด งานหนัก งานเบาก็ต้องทำ  ดีกว่าเอาเงินเก่ามาใช้ ดังคำสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า "ระยะทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มที่ก้าวแรกเสมอ" นั้นคือ ความสำเร็จก็ต้องเริ่ม จากความขยันก่อนเช่นกัน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร