นักปกครอง

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2546

 

 

นักปกครอง อย่าลืมตัว
อย่ามัวประพฤติไม่เป็นธรรม
อย่าถลำไปในที่ไม่เป็นท่า
อย่าใฝ่หาสิ่งที่ไร้ประโยชน์

 

สัมภวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๗๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร