ความเพียร

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

ความเพียร

 

พุทธพจน์เตือนใจ

   "ความเพียร ควรทำในวันนี้ ใครเลยจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มี"  ภัทเทกรัตตสูตร

      มนุษย์น้อยคนนักที่จะนึกถึงความตาย ส่วนมากจะคิดแต่เรื่องการทำมาหากิน คิดว่าวันนี้ หรือวันข้างหน้า จะแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว ทำให้ประมาทในชีวิต ละเลยต่อการสร้างบุญบารมี อันเป็นงานหลัก งานที่แท้จริงของชีวิต การแสวงหาทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นงานรอง เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ เพื่อจะได้ทำงานหลักต่อไป

    การมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดี เราจะได้ไม่ประมาท เพราะในที่สุดจะต้องตายกันทุกคน หากมีสติระลึกเสมอว่า ชีวิตของเราดุจไม้ใกล้ฝั่ง ไม่รู้จะล้มในวันใด  เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ จึงควรเร่งสร้างความดี ทำงานไปด้วย สร้างบุญไปด้วย ชีวิตจะได้ปลอดภัย อันที่จริงเราไม่อาจรู้ได้ว่า เราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแค่ไหน ความตายเป็นสิ่งที่ยากจะกำหนด ดีที่สุด คือ เราควรรีบทำความดีตั้งแต่วันนี้

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร