สั่งสมบุญมีแต่ความสุข

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

สั่งสมบุญมีแต่ความสุข

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     สั่งสมบุญมีแต่ความสุข

     การทำบุญ จะทำมากหรือน้อย ให้ทำบ่อยๆ จะเกิดความเคยชินไปเอง คนเรานั้น ไม่ควรคิดว่า บุญบางอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่สำคัญ ทำไปอาจจะไม่มีผลอะไร  ดังเช่น เงินล้าน ก็เริ่มจากเงินบาท ตึกใหญ่โต ก็เริ่มจากอิฐก้อนเล็กๆ บุญใหญ่ ก็เริ่มจากบุญเล็กๆ ที่ค่อยๆ ทำ

     ดังพุทธภาษิตที่ว่า "มาวะมัญเญถะ ปุญญัสสะ นะ มัตตัง อาคะมิสสะติ อุทพินทุนิปาเตน อุทกุมโภปิ ปูรติ อาปูระติ ธีโร บุญญัสสะ โถกังปิ อาจินัง แปลว่า ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญ ว่ามีประมาณน้อย จักไม่มีมาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น"

     ดังนั้น การทำบุญทำทีละน้อย แต่ทำบ่อย ๆ ก็เป็นบุญใหญ่ และมีความสุขได้ เช่น ทำบุญตักบาตรทุกเช้า ทำจนเป็นนิสัย จะทำให้เป็นคนมีเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีผลทำให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร