บทความพุทธพจน์ : ปิยวาจา

ปิยวาจา

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ถ้อยวาจาใด ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายได้
ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตาม
บัณฑิตก็ไม่ควรกล่าวถ้อยวาจานั้น

 

คันธารชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๐๕๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร