ความต้องการ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2548

 

ความต้องการ

 

บุคคลได้สิ่งใด ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้น

ปรารถนาสิ่งใด ดูหมิ่นสิ่งที่ได้แล้วนั้น

เพราะความต้องการไม่มีที่สุด

พวกเราจงทำความนอบน้อมผู้ปราศจากความต้องการเถิด

 

ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๙๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร