เปลื้องตนจากทุกข์

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ฉลาดเฉียบแหลม แสดงเหตุผลและไม่ใช่เหตุได้แจ่มแจ้ง
และคาดเห็นผลประจักษ์
ย่อมเปลื้องตน(จากทุกข์)ได้ฉับพลัน
อย่ากลัวเลยเขาจักกลับมาได้

 

ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๔๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร