ความโกรธ

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2548

 

 

ความโกรธเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาไม่รู้แจ้ง

เพราะความแข่งดี

เขาย่อมถูกความโกรธนั้นแลเผา


 

ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร