จิต

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2549

 

 

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด

ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖