สติ

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2547

 

 

กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น
เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๖/๒๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร