กำหนดสติ

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2549

 

 

 

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก

อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์

ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร