การให้ 1

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2546

 

คนพวกหนึ่ง แม้จะมีของเล็กน้อย ก็ให้ทานได้
คนพวกหนึ่ง แม้จะมีของมาก ให้ทานไม่ได้
ทานที่ให้ไปแล้วจากของเพียงเล็กน้อย
ก็นับว่าเสมอด้วยการให้

 

พิลารโลสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร