ผู้ตกอยู่ในอำนาจสตรี

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ชาย ถึงจะมีเดช มีปัญญา มีคนจำนวนมาสักการะบูชาแค่ไหน
แต่ถ้าตกอยู่ในอำนาจสตรีเสียแล้ว
ก็ไม่สง่างาม เหมือนดวงจันทร์ที่ถูกราหูจับฉะนั้น

 

กุณาลชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๘๗๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร