จิตอันบริสุทธิ์

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2550

 

 

จิตที่เกื้อกูลที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้ว

เป็นจิตหาประมาณมิได้

กรรมใดที่ทำแล้วพอประมาณ

กรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น

 

ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร