โทษแห่งกามคุณ

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2550

 

 

กามทั้งหลาย ตระการหวานชื่นใจ

ย่อมย่ำยีจิตโดยรูปร่างต่างๆ กัน

บุคคลพึงเห็นโทษในกามคุณแล้ว

เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด

 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร