ผู้ไม่รู้จักกาล

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2550

 

ผู้ไม่รู้จักกาล

 

ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง

ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลัง

ดุจมาณพ(ผู้ประมาทแล้วรีบ)หักไม้กุ่มฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร