ผู้ไม่มีปัญญา

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2550

 

 

 

เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก

เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน

เหมือนถูกไฟไหม้

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร