อยู่กับปัจจุบัน 1

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2546

 

 

สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ข้าฯ มิได้เศร้าสร้อยถึง
สิ่งที่ยังไม่มีมา ข้าฯ ก็มิได้วาดหวัง
ข้าฯ เป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ผิวพรรณของข้าฯ จึงผ่องใส

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๑๐๙๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร