ผู้พบสุข

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ใด พิจารณาได้แล้วสลัดทิ้งของรักเสีย
หันกลับมาซ่องเสพอารยธรรม
แม้จะลำบากใจเหมือนคนไข้หนักทนดื่มยาก็ตาม
ผู้นั้น ย่อมจะได้รับความสุขในภายภาคหน้า

 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา.๒๘/๙๗๗