ผู้มีอายุยืน

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2546

 

 

พวกเราทุกคนเว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์
ไม่ดื่มสุรา และไม่พูดเท็จ
ดังนั้น พวกเราจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มยังสาว

 

มหาธรรมปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร