การบริโภค

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ถึงแม้จะบริโภคอาหารที่จืดชืดเพียงเล็กน้อย
แต่ไม่เบียดเบียนใคร ด้วยการกระทำที่ต่ำช้า
ก็มีกำลังและผิวพรรณงดงามได้
ผิวพรรณจะผุดผ่องเพราะอาหารอย่างเดียวก็หาไม่

 

จักกวากชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๑๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร