กลิ่นของศีล

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ธรรม ท่านกล่าวว่า เป็นห้วงน้ำที่ไร้ตม
บาป ท่านกล่าวว่า เป็นเหงื่อไคลและมลทิน
ศีล ท่านกล่าวว่า เป็นเครื่องสำอางใหม่ๆ
กลิ่นของศีลนั้นย่อมไม่จางหายไมว่าเวลาใด

 

ตุณฑิลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๓๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร