กิจของผู้กล้า

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2546

 

 

แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต
บางครั้ง ก็ต้องกล้าหาญทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ
(เมื่อยังเสียดายชีวิต ก็ไม่ควรหาญกล้าทำกิจที่ผู้กล้าเขาทำกัน)

 

ขุรัปปชาดก ขุ.ชา ๒๗/๓๙๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร