บัณฑิต

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2548

 

 

บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ

ไม่ขุ่นเคือง เพราะเสื่อมลาภ

ไม่ยินดียินร้าย เพราะตัณหา

และไม่ติดในรส


 

ขุ. มหา. ๒๙/๒๘๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร