ทางสว่าง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2548

 

ทางสว่าง

 

ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางที่สว่างความเมา

บรรเทาความโศก เปลื้องสงสาร

เป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง โดยความเคารพ


 

ขุ. พุ. ๓๓/๔๑๕

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร