ผู้มีสติ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2548

 

 

 

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า

เจริญเมตตาไม่มีประมาณ

สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่งอุปธินั้น ย่อมเบาบาง

 

อง.อฎฐก. ๒๓/๑๕๒

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร