เวรย่อมระงับการไม่จองเวร

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2547

 

 

แต่ไหนแต่ไรมา เวรในโลกนี้

ย่อมระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร

แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร

นี่เป็นธรรมดาที่เก่าแก่


 

ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร