เหตุของผู้ไม่เจริญ

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2548

 

เหตุของผู้ไม่เจริญ

 

“คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน
เกียจคร้าน มีความมุทะลุ
ข้อนั้นเป็นเหตุของผู้ฉิบหาย”


 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๖

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร