ผู้มักโกรธ

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดมักโกรธ ผูกโกรธไว้ ลบหลู่เขาด้วยความชั่ว

มีความเห็นวิบัติ มีมายา

พึงรู้ว่าคนนั้น เป็นคนเลว

 

ขุ.สุ. ๒๕/๓๔๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร