ผู้อยู่ใกล้นิพพาน

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2548

 

 

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม
(ชื่อว่า)อยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว


ขุ.ธ. ๒๕/๑๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร