คุณแห่งศีล

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศ
ศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด
ศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐสุด
เพราะศีล ( มีกลิ่น ) ขจรไปทั่วทุกทิศ

 

ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร