ศีลเครื่องนำความสุขมาให้

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2547

 

 

ความรู้ ชาติกำเนิด และพวกพ้อง

ก็นำความเป็นใหญ่และความสุขให้ในชาติหน้า ไม่ได้

ศีลที่บริสุทธิ์ของตนเท่านั้น นำความสุขมาให้ในชาติหน้าได้

 

สีลวีมังสชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๗๗๐

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร