เมื่ออยู่ต่างแดน

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่ออยู่ต่างแดน
แม้จะมีปัญญาเสมอด้วยดวงตะวัน
คนฉลาดต้องอดทนให้ได้
แม้แต่คำขู่ตะคอกของคนรับใช้

 

ทัททรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๑๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร