นักบวช

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

นักบวชผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยการขอ
เมื่อขอสิ่งที่ควรขอ ในเวลาที่ควรขอ
ย่อมทำให้ผู้อื่นได้บุญ
ทั้งตนเองก็เป็นอยู่ได้

 

อัฏฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๓๗