ผู้เป็นใหญ่

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2546

 

 

ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดมีพวกพ้องบริวารมาก
ผู้นั้นแลย่อมได้เป็นใหญ่ ในหมู่คณะนั้น
ดูสุนักจิ้งจอกได้เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหมด
เพราะอาศัยบริวารเป็นตัวอย่าง

 

สัพพทาฐชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๓๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร