ผู้ควรแก่การเป็นใหญ่

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2546

 

 

ถึงเขาจะเป็นคนใช้หรือคนงาน
แต่ดำรงอยู่ในศีลธรรม มีทักษะ
และมีความขยันหมั่นเพียร
ก็ควรตั้งให้เป็นใหญ่

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๒๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร