เครื่องปรากฏ

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2548

 

เครื่องปรากฏ

 

ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟ

พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแคว้น สามีเป็นเครื่องปรากฏของสตรี


 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๘๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร