ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2548

 

ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม

 

ภิกษุรื่นรมย์ยินดีในธรรม ใคร่ครวญธรรม

และระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม


ขุ. ธ. ๒๕/๖๕