ผลของการหลอกลวง

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2548

 

ผลของการหลอกลวง

 

ผลของการหลอกลวง

ผู้ที่ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นไว้

ย่อมไม่ได้รับความสุขใจตลอดกาล

 

พกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๘