พราหมณ์

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2547

 
 
 
 
ผู้ใดไม่มีความอาลัย
รู้แล้วหาความสงสัยมิได้
เราเรียกผู้หยั่งลงสู่อมตะ
บรรลุประโยชน์แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์

 

คุณชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร